classiera loader

Regulamin

 1. Strona www.fucha.co.uk zwana dalej Serwisem należy do Handlopolis Marek Damian Wojciechowski zwanym dalej Właścicielem.
 2. Serwis powstał w celu promowania usług i działalności polskich firm i osób prywatnych (znanych dalej Usługobiorcami) na terenie UK.
 3. Podstawą prawną Regulaminu jest prawo brytyjskie, w szczególności the Consumer Contracts Regulations 2013, a spory rozwiązuje jurysdykcja Sądów angielskich i walijskich.
 4. Prawa Usługobiorców zamawiających ogłoszenia przez Internet są chronione również przez The Electronic Commerce EC Directive Regulations 2002, The Consumer Rights Act 2015 and The Provision of Services Regulations 2009, co oznacza, że każdy zapis umowy między Usługodawcą a Klientem, który narusza obowiązujące prawo jest nieważny.
 5. Właściciel Serwisu umożliwia Usługobiorcom odpłatne dokonanie wpisu do bazy firm w serwisie. 
 6. Właściciel nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie, a tym samym nie będzie stroną zawieranych już poza serwisem umów sprzedaży i usług. 
 7. Usługobiorcy zobowiązani są zamieszczać w Serwisie jedynie prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd informacje, a zamieszczone ogłoszenie powinno być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej zarówno usługodawcy jak i osób trzecich.
 8. Koszt zamieszczenia ogłoszenia/ reklamy na stronach Serwisu określa cennik serwisu (link tutaj https://www.fucha.co.uk/cennik/).
 9. W celu umieszczenia ogłoszenia należy zarejestrować się w Serwisie (podać adres mailowy, login i hasło dostępu).
 10. Reklamujemy firmy działające na terenie UK. Jeżeli Usługobiorca obejmuje swymi usługami szerszy teren (np transport paczek do Polski ), wówczas wpisuje miasto, w którym pozyskuje najwięcej zleceń w UK.
 11.  Aby przeglądać ogłoszenia w Serwisie, rejestracja nie jest potrzebna. 
 12. Usługobiorca ma możliwość usunięcia swojego konta w Serwisie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy. 
 13. Na ofertę Serwisu składa się dostęp do katalogu firm i możliwość przeglądania jej, możliwość dodawania wpisów do katalogu firm – opis działalności i usług,  zdjęcia, video, dane kontaktowe (usługa płatna według cennika na stronie – https://www.fucha.co.uk/cennik/ ) oraz możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisami firm. 
 14. Usługobiorca jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń umieszczanych w Serwisie. 
 15. Płatność za reklamę w Serwisie przyjmowana jest  z góry. 
 16. Zamówioną usługę Właściciel potwierdza mailem (w ciągu 24 godzin).
 17. Płatność za usługę następuje poprzez System PayPal. 
 18. Po opłaceniu usługi Właściciel wystawi rachunek. 
 19. Rejestrując się w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany email: wiadomości przesyłanych automatycznie (np. informacji o otrzymaniu wiadomości prywatnej w Serwisie), wiadomości od administratora, newsletterów oraz treści reklamowych.
 20. Konto Użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte, jeżeli Usługobiorca podejmie działania na niekorzyść Właściciela, narusza regulamin lub korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 21. Usługobiorca może zrezygnować z zakupionej usługi w ciągu 14 dni od daty opłacenia usługi. 
 22. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres mailowy kontakt@fucha.co.uk  Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu trzech dni od daty przesłania. Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów i dlatego dokładamy wszelkich starań aby w sposób bezstronny i sumienny rozpatrywać przesłane zgłoszenia. Jesteśmy, jeżeli to będzie możliwe za polubownym załatwianiem wszelkich problemów.